NEMOC není BEZMOC

Hyperaktivní močový měchýř (OAB)

OAB (overactive bladder) je zkratka pro onemocnění, které se jmenuje hyperaktivní močový měchýř. Je charakterizováno náhlým, silným nutkáním na močení, které může být obtížné ovládat. To může vést k častému močení, někdy i více než osmkrát denně nebo k nekontrolovanému úniku moči.

Jak se projevuje hyperaktivní močový měchýř?

 • Silné nucení na močení (urgence)
 • Dá se jen těžko potlačit
 • Časté chození na malou přes den i v noci
 • Může docházet i k úniku moči

I když přesná příčina OAB není plně objasněna, předpokládá se, že souvisí s problémy se svaly a nervy močového měchýře, které kontrolují jeho funkci. K rozvoji OAB mohou také přispět další zdravotní stavy, jako jsou infekce močových cest, cukrovka a neurologické poruchy.

Víte, co je to „toilet mapping“?

 • Pacienti s OAB (hyperaktivní močový měchýř) se obávají jezdit dopravními prostředky na větší vzdálenosti, cestovat do míst, která jsou jim neznámá. Po příjezdu na nové místo nejdříve vyhledávají toalety – „toilet mapping“.
 • Svůj denní plán podřizují močovému měchýři a omezují sportovní aktivity.
 • Je ověřeno, že pacienti s hyperaktivním močovým měchýřem (OAB) mají dvakrát vyšší riziko pádu a vyšší riziko infekcí močových cest než lidé bez této nemoci.

Dobrou zprávou je, že existují účinné možnosti léčby hyperaktivního močového měchýře, které vám mohou pomoci zvládnout vaše příznaky a zlepšit kvalitu vašeho života. Patří mezi ně úpravy životního stylu, léky a v některých případech i chirurgické zákroky. Překonejte ostych a svěřte se lékaři. Kdo poradí a léčí hyperaktivní močový měchýř? Jednoznačně gynekolog, urolog nebo praktický lékař.

Podle lékařů je HODNĚ, když musíte jít na malou

 • DEN – víc než 8x
 • NOC – nejméně 2x

Co pomáhá?

 • Upravit příjem tekutiny – přibližně 2 litry tekutin během dne
 • Nepít 3 hodiny před spaním
 • Úprava životního stylu
 • Snížit tělesnou hmotnost

Úpravy životního stylu pro OAB mohou zahrnovat cvičení pánevního dna a dietní změny. Cílem je zabránit dráždivým účinkům na močový měchýř, přičemž dráždivé jsou zejména kofein a alkohol.

Když nepomůže prevence a cvičení, tak vám lékař předepíše léky na OAB. Ty mohou pomoci uvolnit svaly močového měchýře a snížit nutkání močit. V některých případech se OAB léčí chirurgicky. S tím vám pomůže lékař. Proto si nenechávejte problém pro sebe a konzultujte jej se specialistou. Správnou léčbou lze OAB účinně zvládnout, což vám umožní žít plnohodnotný a aktivní život.

Zeptal se vás někdy lékař na problémy s častým močením? Ne? Myslím, že je čas se zamyslet a začít s lékařem o problému častého chození na malou mluvit. Nenechte močový měchýř řídit váš společenský život, cestování, profesní život i intimní soužití. Problému se říká OAB nebo hyperaktivní močový měchýř a probereme s profesorem Jaromírem Mašatou.