Revmatologie a rehabilitace

Revmatologie a rehabilitace jsou oblasti medicíny zaměřené na pohybový aparát lidského těla. Nejčastějším revmatologickým onemocněních je revmatoidní artritida nebo artróza. Rehabilitace je zásadní pro zlepšování pohybu pacientů s chronickými bolestmi a omezenou pohyblivostí. Zaměřuje se na fyzioterapeutická cvičení a techniky, které podporují správné držení těla a bezbolestný pohyb.