Urologie

Kapitola se věnuje onemocněním jako je močová inkontinence a infekce močového měchýře.  Poskytuje základní informace o diagnostice, možnostech léčby a o preventivních opatřeních.